Legowisko Venus

V-modern-2
V2-modern-2
Kategoria:

Dodatkowe informacje

Kolorystyka MODERN
Rozmiar
  • V - 01 45x45x19h
  • V - 02 55x55x20h
  • V - 03 65x65x21h