Ponton z zamkiem

PONTON-hard_80H-85H-2
PONTON-hard_86H-89H-2PONTON-hard_90H-92H-2
Kategoria:

Dodatkowe informacje

Kolorystyka HARD
Rozmiar
  • PONTON - 01 70x50
  • PONTON - 02 80x60
  • PONTON - 03 90x70
  • PONTON - 04 105x80
  • PONTON - 05 120x90
  • PONTON - 06 135x100
  • PONTON - 07 150x110