Dotacje


Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa EMPETS Ewa Jakubow-Mularczyk

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: „Innowacje w MŚP” 

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP- konkurs w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Okres realizacji: 2020-10-01 – 2021-07-31

Krótki opis projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i utrzymania zatrudnienia. Dzięki realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnego produktu własnego w postaci Legowiska ze specjalistycznej tkaniny, która jest nie tylko łatwa w czyszczeniu, ale dzięki naniesieniu na jej powierzchnię płynu dezynfekującego wytwarza na wierzchu powłokę dezynfekującą, którą przenosi na powierzchnię sierści i łap zwierzęcia. Zabieg ten będzie zmniejszał ryzyko zakażenia COVID-19 od zwierząt domowych. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpi poszerzenie oferty firmy o świadczenie usług z zakresu wykrawania i nadrukowywania tkanin dla firm zewnętrznych w tymszwalni i wielu innych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 140 770,88 PLN 

Finansowanie:

  • 788 337,60 PLN płatność ze środków europejskich
  • 352 433,28 PLN wkład własny
  1. Maszyna do napychania legowisk

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-47816

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47816

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-47816 został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała firma: WYKRO-MET Alina Wiśniewska

  1. Urządzenie do druku

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-55627

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55627

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-55627 został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała firma: INPROSYSTEM SP. Z O.O.  

  1. Zakup wraz z dostawą oprogramowania klasy ERP do zarzadzania procesami w przedsiębiorstwie

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-55548 został anulowany z konieczność usunięcia wad zapytania.

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-2021-22295-57436 został anulowany z konieczność usunięcia wad zapytania.

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-2021-22295-57963 został anulowany z konieczność usunięcia wad zapytania.

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-55775

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55775

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-55775 został anulowany z konieczność usunięcia wad zapytania.

Nowy przetarg został ogłoszony w dniu 07.07.2021. Zapraszamy do składania ofert.
Link do przetargu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57981

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-57981

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-57981 został rozstrzygnięty. 

Przetarg wygrała firma: Bluenovation Sp. z o.o.

  1. Kater do tkanin

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-55563

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55563

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-55563 został anulowany z konieczność usunięcia wad zapytania. Nowy przetarg został ogłoszony w dniu 08.07.2021. Zapraszamy do składania ofert.
Link do przetargu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58154

Informacja o przetargu numer ogłoszenia 2021-22295-58154

Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2021-22295-58154 został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała firma: Contec Sp. z o.o.


Tytuł projektu: Promocja nowych innowacyjnych wyrobów na nowych rynkach poprzez udział w specjalistycznych targach INTERZOO.

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa EMPETS Ewa Jakubow-Mularczyk

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

Poddziałanie: 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji: 2020-01-01 – 2021-06-30

Krótki opis projektu: Celem projektu jest umocnienie pozycji eksportowej firmy Wnioskodawcy poprzez promocję nowych innowacyjnych wyrobów na nowych rynkach eksportowych. Przedmiotem projektu jest udział w specjalistycznych targach INTERZOO zwiększenie promocji, działań marketingowych oraz w dalszej perspektywie zwiększenie eksportu produktów firmy Wnioskodawcy.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy zwiększenie zysków poprzez zwiększenie udziału procentowego sprzedaży zagranicznej. Firma zamierza postawić na rynki Europy Wschodniej i Południowej i kraje arabskie w zakresie produktów standardowych oraz produktów innowacyjnych dla zwierząt domowych.   

Wartość projektu: 157 155,00 PLN 

Finansowanie:

  • 59 500,00 PLN płatność ze środków europejskich
  • 97 655,00 PLN wkład własny